QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI PARIS LAUNDRY

1. Paris Laundry luôn cố gắng xử lý các sản phẩm một cách tốt nhất có thể. (Paris Laundry makes every effort to get the best result.)

2. Paris Laundry chịu trách nhiệm bồi thường khi không thể hoàn trả đồ cho khách hàng (vì lý do mất trộm, hỏa hoạn…). (If it is not in a position of returning an item for any reason (loss, theft, fire, etc), Paris Laundry is held responsible, except in cases of force majeure.)

3. Paris Laundry không cam kết trách nhiệm đối với quần áo không có nhãn mác hiển thị, không có hướng dẫn giặt là. (Paris Laundry discharge its responsibility in case of mislabeling of an item.)

4. Trong quá trình giặt là, nếu quần áo có vấn đề hư hỏng xảy ra (co dãn/ phai màu/ mất khuy, khóa/ vật trang trí, vv) do chất lượng may mặc/sợi vải của sản phẩm kém, Paris Laundry sẽ cố gắng sửa chữa. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân do chất lượng sản phẩm quá kém thì Paris Laundry sẽ không chịu trách nhiệm. (During the washing process, there is a problem of damage to the clothes (stretch/fade/lose buttons, buckles/decorations, etc.) due to the poor quality ofthe garment/fabric ofthe product, Paris Laundry will try to fix. However, if the cause is too poor product quality, Paris Laundry will not be responsible.)

5. Đối với một số sản phẩm, Paris Laundry có quyền từ chối hoặc vẫn nhận xử lý khi được khách hàng đồng ý, thống nhất về các nội dung loại trừ. Khi có sự xác nhận của khách hàng, Paris Laundry sẽ tiến hành vệ sinh và sẽ không chịu trách nhiệm với hư hại phát sinh trong quá trình giặt. (For some items, Paris Laundry has the right to refuse or still accept treatment when the customer agrees on the exclusions. Upon confirmation of the customer, Paris Laundry will conduct cleaning and will not be responsible for damage arising during the process.)

6. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết khiếu nại trên tinh thần hòa giải. Mọi khiếu nại phải được Paris Laundry và khách hàng xác nhận bằng cách ký tên trên văn bản tại thời điểm nhận đồ. Mọi khiếu nại sau đó sẽ không được giải quyết. (Claims will be settled in a spirit of cooperation, as much as possible. Any claim must be imperatively put by writing upon reception ofthe clothes and signed jointly by Paris Laundry and the customer. After that, any subsequent complaint are not accepted.)

7. Với những rủi ro, hư hỏng, mất mát xảy ra do quy trình giặt là, Paris Laundry sẽ chủ động đánh giá mức bồi thường và chịu trách nhiệm đền bù tối đa 10 lần giá trị sản phẩm trong đơn hàng, thực hiện khi khách hàng cun cấp đúng hóa đơn dịch vụ. (For the risks, damage, loss caused by the service process, Paris Laundry will actively evaluate the compensation level and be responsible for compensation up to maximum 10 times the clothes’s value of the order, applicable when customer provide the correct service invoice.)

8. Paris Laundry được toàn quyền xử lý sản phẩm sau 12 tháng tính từ ngày hoàn thành dịch vụ nếu khách hàng không đến nhận đồ. (Paris Laundry will resolve all items if customers don’t come to collect after 12 months.)

9. Paris Laundry chỉ chấp nhận khiếu nại về chất lượng dịch vụ trong vòng 24 giờ tính từ thời điểm trả đồ. (Paris Laundry only accepts complaints about service quality within 24 hours from the time of last delivery.)

10. Paris Laundry áp dụng phí lưu kho với sản phẩm tồn như sau (Paris Laundry applies a storage fee to products in stock according to below):

 1 – 2 tháng (1 – 2 months) MIỄN PHÍ (FREE)
 2 – 4 tháng (2 – 4 months) 200,000 VNĐ + Phí giặt (Laundry fee)
 4 – 6 tháng (4 – 6 months) 300,000 VNĐ + Phí giặt (Laundry fee)

Thank you for pay attention!

 

Liên hệ giao nhận/ Delivery