QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI PARIS LAUNDRY

1. Paris Laundry luôn cố gắng xử lý các sản phẩm một cách tốt nhất.

2. Paris Laundry chịu trách nhiệm bồi thường khi không thể hoàn trả đồ cho khách hàng (vì lý do mất trộm, hỏa hoạn…).

3. Paris Laundry không cam kết trách nhiệm đối với quần áo không có nhãn hiến thị, không có hướng dẫn giặt là.

4. Nếu trong qua trình giặt là quần áo có vấn đề hư hỏng xảy ra (co dãn/ phai màu/ mất khuy, khóa/ vật trang trí, vv) do chất lượng may mặc/ sợi vải của sản phẩm kém, Paris Laundry sẽ cố gắng sửa chữa. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân do chất lượng sản phẩm quá kém thì Paris Laundry sẽ không chịu trách nhiệm

5. Paris Laundry có quyền từ chối đối với một số sản phấm hoặc vẫn nhận xử lý và ghi rõ các nội dung loại trừ. Trong trường hợp này, Paris Laundry sẽ thông báo cho khách hàng trước khi xử lý và sẽ khống chịu trách nhiệm nếu không thể xử lý hoàn toàn sản phấm hoặc có hư hại phát sinh trong quá trình giặt.

6. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết khiếu nại trên tinh thần hòa giải. Mọi khiếu nại phải được Paris Laundry và khách hàng xác nhận bằng cách ký tên trên văn bản tại thời điểm nhận đồ. Mọi khiếu nại sau đó sẽ khống được giải quyết.

7. Paris Laundry sẽ đền bù những rủi ro, hư hỏng, mất mát xảy ra do lỗi của chúng tôi. Paris Laundry sẽ chủ động đánh giá mức bồi thường, giá trị đền bù sẽ không vượt quá 10 lần giá trị dịch vụ và khách hàng phải xuất trình hóa đơn dịch vụ.

8. Khách hàng có thế được hưởng mức bồi thường ưu đãi tối đa $500 khi mua bảo hiếm của Paris Laundry. Phí bảo hiếm (cho mỗi lần giặt) tương đương với 2% giá trị sản phấm liên quan khi khách hàng xuất trình hóa đơn mua hàng. Khách hàng chỉ có thể mua bảo hiểm cho các sản phấm khống có bất kỳ lỗi loại trừ nào (theo điều 5 nêu trên). Tỷ lệ bồi thường được quy định theo bảng dưới đây:

Thời gian khấu hao (tháng)

0 – 2

2 – 4

4 – 6

6 – 10

10 – 12

12 – 24

> 24

Tỷ lệ bồi thường

100%

85%

80%

65%

50%

25%

Không bảo hiểm

9. Paris Laundry được toàn quyền xử lý đồ sau 12 tháng kế từ ngày hoàn thành dịch vụ nếu khách hàng không đến nhận.

10. Paris Laundry chỉ chấp nhận khiếu nại về chất lượng dịch vụ trong vòng 24h tính từ thời điểm giao nhận cuối cùng.

11. Paris Laundry sẽ áp dụng phí chờ trong trường hợp khách hàng không giao/ nhận đồ trong vòng 15 phút tính từ khi shipper gọi điện. Phí chờ là 20.000 đồng cho mỗi 15 phút sau đó.

Liên hệ giao nhận/ Delivery